5 ตุลาคม 2022

แจ้งประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(คลิก)

แนวทางปฏิบัติตนขอฝข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(คลิก)

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม(คลิก)

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ (คลิก)

“ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์”

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน “ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์” https://wellwishes.royaloffice.th/

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยวิธีเฉาะเจาะจง