5 ตุลาคม 2022

ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔ )

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศงดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยงานเยี่ยมญาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพื่อรองรับการจองเยี่ยมญาติ ตามมาตรการผ่อนคลายฯ และติดต่อราชการ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์
ห้องเยี่ยมญาติ

0 5531 3346 ต่อ 104 เบอร์โอนภายใน
09 6409 3157 จองเยี่ยมญาติ (เท่านั้น)
0 5531 3348 จองเยี่ยมญาติ (เท่านั้น)
0 5531 3349 เบอร์ตรงติดต่อห้องเยี่ยม