7 มิถุนายน 2023
ITA

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชน บำบัด หลักสูตร 4 เดือน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2349 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)

 

ITA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไชต์ของกรมราชทัณฑ์ สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไชต์กรมราชทัณฑ์ได้โดยตรงเพียงกด (คลิก)

จังหวัดพิษณุโลก ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิก)

 

ITA

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก (คลิก)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิก)

ITA

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(คลิก)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน(คลิก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ที่ผ่านมา (คลิก)