8 ธันวาคม 2022

แจ้งประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(คลิก)

แนวทางปฏิบัติตนขอฝข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(คลิก)

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม(คลิก)

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ (คลิก)

“ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์”

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน “ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์” https://wellwishes.royaloffice.th/

ITA

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง