19 กันยายน 2020

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และประกาศสถานที่เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (คลิก)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดคลิก)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจู่โจมตรวจค้น (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเรื่องเล่า “ราชทัณฑ์ปันสุขฯในมุมมองของฉัน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสดคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างห้องแยกโรค ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ