เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประกาศ

  • NEW !
  • กิจกรรมเดือนที่ผ่านมา
  • ระเบียบเรือนจำ
  • KM ราชทัณฑ์

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีศักยภาพเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน

วันที่ 6 ธ.ค. เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ […]

กิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือน […]