1 เมษายน 2023

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (คลิก)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  (คลิก)

ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผน (ของหน่วยงาน) (ของกรมราชทัณฑ์)

รายงานการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)

ITA

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชน บำบัด หลักสูตร 4 เดือน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2349 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิก)