23 ตุลาคม 2021

ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔ )

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศงดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยงานเยี่ยมญาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพื่อรองรับการจองเยี่ยมญาติ ตามมาตรการผ่อนคลายฯ และติดต่อราชการ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์
ห้องเยี่ยมญาติ

0 5531 3346 ต่อ 104 เบอร์โอนภายใน
09 6409 3157 จองเยี่ยมญาติ (เท่านั้น)
0 5531 3348 จองเยี่ยมญาติ (เท่านั้น)
0 5531 3349 เบอร์ตรงติดต่อห้องเยี่ยม