16 พฤษภาคม 2021

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ สามารถฝากเงินผ่านทางธนาณัติ และบัญชีออนไลน์ และสามารถเยี่ยมญาติผ่านไลน์ได้   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 055313346 ต่อ 104