3 ตุลาคม 2023

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้าง
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลเรือนจำ/ทัณฑสถาน

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  เป็นเรือนจำความมั่นคงระดับกลาง  มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังที่ตัดสินคดีถึงที่สุดไม่เกิน 15 ปี และควบคุมผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดี

วิสัยทัศน์

    องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัฒนกรรม

พันธกิจ

  • ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
  • บำบัด ฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารองค์กรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี

ภารกิจ (เพิ่มเติม) ในการควบคุมผู้ต้องขังป่วย ร.พ. ภายนอก

เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย ดังนั้นเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน เขต 6 จึงย้ายผู้ต้องขังป่วย มาที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกเป็นภารกิจเพิ่มในการควบคุม

สรุปพื้นที่ความจุเรือนนอนผู้ต้องขัง

พื้นที่เรือนนอนทั้งหมด 1-8       =    4,574.50  ตารางเมตร

สรุปความจุผู้ต้องขัง

ความจุผู้ต้องขังมาตรฐาน         =     3,240    คน

ความจุเต็มที่                             =     4,049     คน

 

ข้อมูลทั่วไปของเรือนจำ/ทัณฑสถาน

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก  เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  611  หมู่  8   ต. วังทอง   อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

สถานที่ตั้ง

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 611 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5531-1382 โทรสาร 0-5531-1244

อาณาเขต

พื้นที่ภายใน 47 ไร่ แบ่งเป็นเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 30 ไร่ 2 งาน , เรือนจำกลางวังทอง 15 ไร่ และสถานกักขัง 1 ไร่ 2 งาน พื้นที่ภายนอกประมาณ 150 ไร่

ทิศเหนือ          ติดกับ   เรือนจำกลางพิษณุโลก

ทิศใต้              ติดกับ   สถานีทดลองพืชไร่

ทิศตะวันออก     ติดกับ   ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ทิศตะวันตก      ติดกับ   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

แต่เดิม  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ 801 หมู่ 8 ต. วังทอง  อ. วังทอง จ. พิษณุโลก  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) ซึ่งต่อมากระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งที่ 119/2547 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547  เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางวังทอง และเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ในเขต ต.วังทอง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก บนพื้นที่ 15 ไร่ และ 32 ไร่ ตามลำดับ และต่อมากระทรวงยุติธรรม ก็ได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 134/2549 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2549 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางวังทองและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เนี้อที่ 15 ไร่ และ 30 ไร่ 2 งาน ตามลำดับ (ยกเลิกคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 119/2547 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547)

พื้นที่ทั้งหมด     จำนวน…224….ไร่ ……1……..งาน…..50….ตารางวา

พื้นที่ภายใน      จำนวน……..47..ไร่ …….-………งาน…….-……ตารางวา

พื้นที่ภายนอก    จำนวน…..181..ไร่ ……1………งาน…….50.ตารางวา

แบ่งเป็นอาคาร   จำนวน …..31…..หลัง

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ย้ายมายังพื้นที่แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2547 และกรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งที่ 832/2547 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ได้กำหนดให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือนจำกลางวังทองอีกหน้าที่หนึ่ง

 

  1. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่เดิม จำนวน 32 ไร่ ประกาศเป็นพื้นที่สถานกักขัง จำนวน 1 ไร่ 2 งาน คงเหลือพื้นที่ภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  30  ไร่  2  งาน
  1. เรือนจำกลางวังทอง พื้นที่จำนวน 15 ไร่ โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางวังทองอีกหน้าที่หนึ่ง

 

  1. สถานกักขังจังหวัดพิษณุโลก(ชาย) พื้นที่ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานกักขังจังหวัดพิษณุโลกอีกหน้าที่หนึ่ง

 

โครงสร้างการบริหารงานเรือนจำฯ

237296

ข้อมูลผู้บริหาร

237301

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *