เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

KM ราชทัณฑ์

ธันวาคม

7

2016

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีศักยภาพเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 100

วันที่ 6 ธ.ค. เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ […]

ธันวาคม

7

2016

กิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือน […]

พฤศจิกายน

25

2016

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น เรือนจำจังหวัดพิษ […]