25 กันยายน 2021

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดคลิก)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และประกาศสถานที่เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (คลิก)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจู่โจมตรวจค้น (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเรื่องเล่า “ราชทัณฑ์ปันสุขฯในมุมมองของฉัน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง