7 มิถุนายน 2023

แจ้งประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(คลิก)

แนวทางปฏิบัติตนขอฝข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(คลิก)

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม(คลิก)

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ (คลิก)