16 พฤษภาคม 2021

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และประกาศสถานที่เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (คลิก)