25 กันยายน 2021

ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔ )

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)