5 ตุลาคม 2022

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศงดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน