16 พฤษภาคม 2021

ประกาศเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยงานเยี่ยมญาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เพื่อรองรับการจองเยี่ยมญาติ ตามมาตรการผ่อนคลายฯ และติดต่อราชการ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์
ห้องเยี่ยมญาติ

0 5531 3346 ต่อ 104 เบอร์โอนภายใน
09 6409 3157 จองเยี่ยมญาติ (เท่านั้น)
0 5531 3348 จองเยี่ยมญาติ (เท่านั้น)
0 5531 3349 เบอร์ตรงติดต่อห้องเยี่ยม