19 กันยายน 2020

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง