8 สิงหาคม 2020

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง