8 สิงหาคม 2020

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาด บรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง