5 ตุลาคม 2022

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565