8 ธันวาคม 2022

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.phitsanulok-prison.com/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า-แบบข้อแข็ง.pdf