23 ตุลาคม 2021

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ (รายละเอียดคลิก)