31 ตุลาคม 2020

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงที่พักศาลาอเนกประสงค์ สำหรับผู้ต้องขัง แดน 5