5 ธันวาคม 2021

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดคลิก)