31 ตุลาคม 2020

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียดคลิก)