8 สิงหาคม 2020

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเรื่องเล่า “ราชทัณฑ์ปันสุขฯในมุมมองของฉัน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง