3 ตุลาคม 2023

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างห้องแยกโรค ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ