3 ตุลาคม 2023

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง