23 ตุลาคม 2021

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง 48 กิโลกรัม สำหรับใช้หุงต้มปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง