3 ตุลาคม 2023

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสงเสริมภาพลักษณ์ เสริมสร้างระเบียบวินัยข้าราชการในสังกัด ตลอดจนเป็นการมอบนโยบาย และสรุปเหตุการณ์ในรอบสัปดาห์ ณ บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
DSCN0463 DSCN0467DSCN0471 DSCN0479DSCN0478 DSCN0476DSCN0477DSCN0475DSCN0472 DSCN0481