3 ตุลาคม 2023

การประกาศเจตจำนงสุจริตของเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ และนโยบายจังหวัดพิษณุโลก