1 เมษายน 2023

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  (คลิก)

ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง