เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป 

Show/Hide Header

ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป, กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

หน้า: [1]
ผู้เขียน หัวข้อ:แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์
admin
Administrator
กระทู้: 10
Permalink
กระทู้ แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์
on: 19 October 2015
ใส่การอ้างถึงคำพูด

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นการปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและปรับปรุงเครื่องหมายแสดงระดับตามประเภท และระดับตำแหน่งของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับสายการบังคับบัญชาการเทียบชั้นยศในระดับสากล

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 ตุลาคม 2558--

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/cabt/2273341

หน้า: [1]