8 สิงหาคม 2020

โครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภายในเรือนจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563