เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีศักยภาพเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 100 คน

เปิดอ่าน 992 views

วันที่ 6 ธ.ค. เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีศักยภาพเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมโครงการ

s__7495770 s__7495768 s__7495766 s__7495798