1 เมษายน 2023

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผน (ของหน่วยงาน) (ของกรมราชทัณฑ์)

รายงานการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (คลิก)