เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

เปิดอ่าน 1,075 views

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ เข้าร่วมกิจกรรม

dscn9479 dscn9455 dscn9461 dscn9459 dscn9456 dscn9499 dscn9484