เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัคร ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 543 views

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เรือโทวสันต์ คำนวล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี