เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องบริโภคข้าวสารขาว5%

เปิดอ่าน 614 views

ร่างTORการจัดซื้อเครื่องบริโภคข้าวสารขาว5%สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังฯ ผู้ต้องกักขัง และผู้รับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

22081801-1 22081801-2 22081801-3 22081801-4 22081801-5 22081801-6 22081801-7 22081801-8 22081801-9 22081801-10 22081801-11 22081801-12 22081801-13 22081801-14 22081801-15 22081801-16 22081801-17 22081801-18 22081801-19 22081801-20