7 มิถุนายน 2023

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565