เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคข้าวสารขาว ๕% สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้กักกัน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เปิดอ่าน 540 views

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคข้าวสารขาว ๕% สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้กักกัน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
12