25 กันยายน 2021
ITA

จำนวนญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง

ธันวาคม 2562 6541 คน
มกราคม 2563 6855 คน
กุมภาพันธ์ 2563 6236 คน
มีนาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 360 คน
เมษายน 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 178 คน
พฤษภาคม 2563 (เยี่ยมผ่านทาง LINE) 345 คน
มิถุนายน 2563 3897 คน
กรกฎาคม 2563 3970 คน
สิงหาคม 2563 3964 คน
กันยายน 2563 3985 คน
ตุลาคม 2563 4658 คน
พฤศจิกายน 2563 4009 คน
ธันวาคม 2563 3178 คน
มกราคม 2564 (งดการเยี่ยมญาติ) 168 คน